Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych


Gmina Czechowice-Dziedzice zapewnia bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu dziecka/ucznia do placówki oświatowej lub zwraca koszty przejazdu dziecka/ucznia do placówki oświatowej na zasadach określonych w umowie zawartej między Burmistrzem Czechowic-Dziedzic a rodzicami/opiekunami prawnymi, jeżeli sami zapewniają dowóz.


I. Podstawa prawna:

art. 32 ust. 6, art. 39 oraz art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe
 

II. Uprawnieni do skorzystania z bezpłatnego dowozu lub do refundacji kosztów dowozu

  1. dzieci pięcioletnie i sześcioletnie realizujące wychowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym (art. 32 ust. 6 ustawy);
  2. dzieci w wieku powyżej siedmiu lat posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objęte wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat (art. 32 ust. 6 w związku z art. 31 ust. 2 ustawy);
  3. dzieci realizujące obowiązek szkolny w szkole podstawowej (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);
  4. dzieci realizujące obowiązek nauki w szkole ponadpodstawowej (dotyczy uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);
  5. dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, uczęszczające do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego - nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a)  24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b)  25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (art. 39 ust. 4 pkt 2 w związku z art. 36 ust. 17 ustawy).

 

II. Zasady składania wniosku w sprawie dowozu dziecka 

  1. Prawo wystąpienia do gminy o zorganizowanie dowozu dla dziecka niepełnosprawnego przysługuje:  rodzicom dziecka lub prawnym opiekunom.
  2. W celu zorganizowania dowozu dziecka niepełnosprawnego rodzice lub opiekunowie prawni powinni złożyć do Burmistrza Czechowic-Dziedzic wniosek o dowóz (druk poniżej).
  3. W celu zwrotu kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego, rodzice lub opiekunowie prawni powinni złożyć do Burmistrza Czechowic-Dziedzic wniosek o dowóz (druk poniżej poniżej) oraz oświadczenie o danych niezbędnych do podpisania umowy na zwrot kosztów przewozu (druk poniżej).
  4. Wniosek o dowóz składa się na rok szkolny.
  5. Wniosek, o którym mowa w pkt 2 i 3 wraz z oświadczeniem należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach lub Biurze ds. Oświaty mającym siedzibę w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Ligocka 1.


 

 

Druki do pobrania:

Plik doc Wniosek o dowóz
19‑04‑2021 13:10:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
45KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Agata Cisowska , w dniu:  19‑04‑2021 12:59:33
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Agata Cisowska
email: administracja@zopo.czechowice-dziedzice.pl tel.:32/214-48-68
, w dniu:  19‑04‑2021 12:59:33
Data ostatniej aktualizacji:
26‑06‑2023 08:59:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie